Chinese massage                 Chinese massage                 Chinese massage                 Chinese massage                 Chinese massage                 Chinese massage

         


Chinese massage

 

 

Chinese massage
Chinese massage beoogt via aanraking invloed uit te oefenen op de energie die aanwezig is in en om het lichaam van ieder levend wezen. Iedere massage wordt begonnen met een grote kringloop massage. Dit om de energie af te strijken en de energie stroom te "openen". Daarna wordt specifieker gemasseerd. 

Zoals ik elders op deze site al vermeldde heeft een mens 12 hoofd meridianen, die ieder afzonderlijk vernoemd zijn naar de energie van het orgaan waarmee het in verbinding staat. Over het hele lichaam verspreid liggen deze meridianen met de daarin liggende "openingen" (acupunten).  Voornamelijk wordt getracht de energiebanen met massage te be´nvloeden. 

De Chinese massage heeft, doordat het invloed uitoefent op het energie systeem een werking op:
Mechanisch: door de handgrepen wordt invloed uitgeoefend op bloed en lymfevaten
Reflectoir: door de aanraking worden de zenuwen geprikkeld, waarna reflectoir een reactie kan optreden.
Biochemisch: door massage komen er weefsel prikkelstoffen in het lichaam vrij, die weer bepaalde werkingen kunnen veroorzaken.
Psychisch: door massage kan er invloed op de geest worden uitgeoefend.

De mens heeft volgens de Chinese filosofie drie belangrijke energieŰn / drie krachten (Jing, Chi en Shen, die accorderen met de drie energie centra, genaamd Dantiens. Het gehele lichaam is in te delen in deze drie niveau's. Ook ieder afzonderlijk lichaamsdeel is weer in te delen in Shen, Chi of Jing niveau. Onder andere op die manier krijg je er een globale indruk van op welk vlak een mens uit balans is en dit kan door middel van massage worden be´nvloed.

 

Tarieven Tana Mana

 

 Auteursrecht / copyright: Tana Mana
Praktijk voor Tibetaanse Sweda massage, Tantra Sessie,
Chinese massage, Usui Reiki, Teate en meditatie
Monique Snijders:
e-mail 
Tel: 06-50737588 (sms werkt niet, alleen bellen of mailen aub)