Gedachten en gedichten 2004 

         

En als even het getij weer keert...

 

In mijn hart stroomt een rivier

van liefde en van leven,

waarin gevoel vloeibaar wordt

en het frisse water verhelderend

zijn toegang vindt tot mijn emoties.

Het moment van het zijn,

even in een diep gevoel

vol enthousiasme en vreugde,

die de leegte overstijgt...

 

Mijn gedachten gaan opgetogen

als vrolijk dansende letters voorbij

en een warme stroming in mezelf

brengt me hoog boven de wolken.

Vandaag schijnt de zon in mijn hart

en de sterren stralen in mijn ziel.

Ik ervaar een hemel op aarde,

even een geweldig gevoel...

 

En als even het getij weer keert

dan voel ik mij in alle staten

en ervaar een zwoele zomerdag

als een dag die nooit voorbij gaat

en even... voor het moment,

is het getij gekeerd...

 

19 december 2004

            

                  

 

                  

 

 

 

                                                                        

 

                                                

                                                        

 

 

 

   

Sluit je gevoel niet af, maar leef..!

 

Jaren geleden vroeg ik me af, waarom moet ik nog leven?

Met donk're gedachten in mijn hoofd heb ik er bijna de brui aan gegeven...

 

Door leven maar zonder echte zin, door verdriet en pijnlijke tijden,

had ik me voor iedereen afgesloten en wist gevoelens te vermijden.

 

'n Lange tijd was ik verward, had de angst om te verliezen.

"Dood" in het diepste van mijn hart, door mijn gevoelens te bevriezen.

 

Er kwam een mens op mijn pad, die heeft veel voor me gedaan.

Haar warmte raakte me diep en mijn hart is weer open gegaan.

 

Ze zei: In jezelf zit een helend licht, de creatie van het al.

Een mens die leeft vanuit zijn hart, die kent geen diepe val.

 

Ga zuiver om met je gevoel, laat je innerlijk het niet bekopen,

want als je toelaat wat je voelt, dan blijft je hart altijd open.

 

Het is de kunst je gevoel te voelen, eerlijk naar jezelf te zijn.

Te verwerken wat je voelt, dan heb je minder pijn.

 

Wie zorgt dat hij groeit en leert van zijn geluk en smart,

stopt de pijn niet weg en maakt geen moordkuil van zijn hart.

 

28 november 2004

De zin van het leven

 

Verwerken heeft me veel gegeven

door het voelen leer ik begrijpen

het hoe, het wat en het waarom...

In de toekomst doe ik het anders

omdat ik ergens mee om kan gaan.

 

Groeien doe ik door te vechten

voor respect en eigenwaarde

en de liefde voor mezelf.

Vanuit die waarden leer ik handelen

en treed ik de ander tegemoet.

In alles is het samen zijn,

met mezelf als aanvangspunt,

want het begint met houden van mezelf.

 

Het is niet alleen IK,

het is niet alleen JIJ,

want zonder een van beiden

is er geen SAMEN.

 

 

28 november 2004

   

 

 

 

Moe van mezelf

 

Ik loop het pad des levens,

maar wat ik ook doe,

even gaat het niet,

want ik ben moe, zo moe...

 

Mijn grenzen stoppen hier,

ik ga er even niet voorbij.

Ik wil niet geleefd worden

door wat 'n ander eist van mij,

maar wil luisteren naar mijn gevoel

en keer mezelf naar binnen.

Ik zal eindelijk wijs zijn en neem de tijd

om me even te bezinnen.

Mijn vuur lijkt even geblust

en ik mis mijn lach.

Ik moet zoeken naar de rust.

Tijd voor mezelf, het mag.

 

Ik weet nu waar ik sta,

en geef het mezelf ook toe.

Pas nu kan ik accepteren,

want ik ben moe, zo moe...

 

 

 

 

 

23 november 2004

 

 

 

 

 

Spiegelbeeld

 

Er zijn geen woorden meer nodig,

geen gevecht meer met de taal.

Alleen je ogen die spreken

en me vertellen wat ik voel.

 

Spiegelbeeld, ik vind je mooi,

want je echtheid laat zich zien.

Kijkend naar je ogen

kan ik mijn hart horen spreken.

Spiegelbeeld, ik hou van je.

Laat me de waarheid zien,

laat me kijken naar mezelf

en zeg me wie ik ben.

Jij reflecteert mijn gevoel,

want ik bekijk mijzelf door jou

en zie de kern van mijn ziel.

 

Daarom, spiegelbeeld, heb ik je lief

en bekijk je telkens weer.

 

 

 

13 november 2004

 

   

Ik ben...

 

En temidden van de chaos

voel ik me vrij...

en ervaar de rust.

Alleen met mensen,

samen zonder mensen,

maar ook alleen zonder mensen

en samen met mensen.

Gelukkig en verdrietig tegelijk

met een opgewonden gevoel

en tegelijk een stilte in mijn hart

zoals de regen en de zonneschijn,

want ook iets sombers

kan een regenboog laten verschijnen

en geeft een magisch gevoel.

Ik kan lopen en ik kan stilstaan

maar toch vooruit gaan.

Het leven met zijn ups en downs,

zijn bergen en zijn dalen,

met daartussen het vlakke land...

Het oergevoel van de zee,

zijn stilte voor de storm,

zijn woeste razernij

en de kalmte van het eb.

Op de golven laat ik me meevoeren

met het wisselen van het getij.

 

Ik voel dat ik ben,

ik ben omdat ik voel

en daarmee voel ik me rijk.

De rijkste mens op aarde,

want ik voel dat ik ben...

Gelukkig dat ik voel.

 

Ik ben... Rijk

13 oktober 2004

 

 

Begrip

 

n Gevoel van herkenning

Woorden zeggen niet

wat een gevoel kan betekenen

Je alleen voelen

is een zwaar gevoel

zonder begrip

 

14oktober 2004

 

 

Even niet...

 

Ik ben het even beu.

Vandaag voel ik me moe.

Word heen en weer geslingerd

en van alles valt me toe.

 

Ik zou even willen vergeten

Ja, soms heb ik zo'n dag

dat ik even niets wil voelen

en wou dat ik alleen genieten mag.

 

Geen verdriet, maar genieten

en ervaren dat je leeft

en dat de zon vandaag

weer licht en warmte geeft.

Ik wil kijken naar de bomen,

vandaag even geen pijn of verdriet.

Wil luisteren naar de vogels

en het ruisen van het riet.

 

Kijken met genot

naar spelende kinderen

Niets zou zo'n mooie dag

moeten kunnen verhinderen...

 

 

9 oktober 2004